Магістр ділового адміністрування (MBA)

Загальні відомості

Опис програми

Цілі програми:

Основна мета програми Майстер ділового адміністрування (MBA) - забезпечити професіоналів з конкурентоспроможного та висококваліфікованого ділового адміністрування, оснащених сучасними мультидисциплінарними теоретичними знаннями та творчими та практичними навичками на основі вимог міжнародних та місцевих ринків праці. Головною метою навчальної програми є підготовка фахівців з ділового адміністрування, які зможуть самостійно проводити дослідження, мислити творчо, глибоко і систематично знати принципи та теорії ділового адміністрування, робити критичний аналіз організацій та навколишнього середовища, оцінювати стратегічні альтернативи розробляти та планувати конкретні бізнес-стратегії, проводити фінансовий облік як на рівні всієї компанії, так і на рівні конкретних бізнес-процесів. Після завершення програми випускники зможуть працювати на керівних посадах у банках, страхових, маркетингових, фінансових та інших організаціях приватного та державного секторів. Вони також зможуть створити власні компанії та ефективно керувати ними.

Методи отримання результатів навчання:

 • Лекції та семінари
 • Метод книги
 • Пояснювальний метод
 • Демонстраційний метод
 • Метод використання відео-аудіо навчальних матеріалів
 • Інтерактивне дослідження
 • Ситуаційні проблеми
 • Рольова гра
 • Аналіз новин
 • Незначні дослідження
 • Практична робота
 • Командна робота
 • Моделювання продуктивності
 • Встановлення та вирішення проблем
 • Виробництво (невелике) більш складне дослідження під наглядом
 • Критичний аналіз
 • Презентація та захист тем для обговорення
 • Групові завдання
 • Проекти
 • Вправи з вирішення проблем
 • Вивчення проблеми
 • Огляд літератури
 • Критична самооцінка
 • Конструктивна критика роботи інших
 • Пошук матеріалів в електронному вигляді або в бібліотеці
 • Метод написання
 • Написання есе
 • Презентації
 • Оральний метод

Знання та розуміння

Випускник зможе:

 • мати глибоке і системне знання управлінських аспектів економічних теорій і принципів для прийняття рішень в нових і непередбачених обставинах;
 • володіти знаннями математичних і статистичних моделей, що застосовуються для вирішення певних проблем управління бізнесом, пов'язаних з прогнозуванням, плануванням потужності, стратегією оптимізації
 • мати глибоке розуміння етичних і правових аспектів бізнесу;
 • мати глибокі знання про методи критичного аналізу організацій та навколишнього середовища, сучасні інструменти оцінювання та моделювання ситуацій, методи оцінки можливостей організаційного розвитку;
 • мати глибоке системне знання методології оцінки стратегічних альтернатив і конкурентних бізнес-стратегій для розробки нових ідей;
 • мають глибокі знання теоретичних аспектів оптимізації для розробки нових оригінальних уявлень про процес управління бізнес-операціями
 • мають глибокі знання про класифікацію витрат, проблеми прийняття рішень на основі відповідної інформації, стратегії встановлення цін і бюджетування
 • знати фінансові коефіцієнти для оцінки результатів діяльності фірми
 • мають глибокі знання про те, як вирішувати проблеми в процесі капітального бюджетування та сучасні методи бюджетування
 • знати основні принципи управління проектами та як їх використовувати для планування бізнес-операцій
 • розуміти планування виробничих потужностей, управління якістю, планування місцезнаходження та управління ланцюгами поставок
 • мати глибокі системні знання про засоби, необхідні для створення безпечного робочого середовища та вирішення проблем, пов'язаних з етичними питаннями
 • мають фундаментальні знання теорії міжнародних економічних відносин і глобальних економічних подій і процесів, які допоможуть учням визначити нові оригінальні ідеї, пов'язані з міжнародною торгівлею
 • мати розуміння стратегічних, інноваційних, підприємницьких, фінансових, міжнародних, адміністративних, соціально-психологічних, культурних, етичних та інших аспектів управління.

Застосування знань

Випускник зможе:

 • Побудувати економічні моделі поведінки для вирішення складних проблем, пов'язаних з бізнесом, в непередбачених і міждисциплінарних обставинах, використовуючи конкретні методи дослідження та впроваджувати їх на практиці
 • Володіти лідерськими навичками, необхідними для управління, планування, організації, мотивування та контролю бізнес-процесів та залучення людського капіталу;
 • Продемонструйте ефективність, працюючи як індивідуально, так і в міждисциплінарній групі для вирішення конкретних і складних завдань
 • Створити інвестиційну політику компанії, створити та управляти інвестиційним портфелем
 • Керувати своєю поведінкою в конфліктних і кризових ситуаціях;
 • Розробити стратегічне бачення, сформувати бізнес-план, виділити ресурси та скласти оперативний план;
 • Планувати та здійснювати організаційні зміни з метою виявлення нових ідей та шляхів вирішення проблем
 • Проводити маркетингові та інші дослідження самостійно, використовуючи сучасні методи та підходи;
 • Приймати адекватні рішення в критичних ситуаціях для прийняття стратегічних планів у мінливих умовах;
 • Мати лідерські навички для сприяння досягненню завдань і позитивному робочому середовищу.
 • Обробляти статистичні результати досліджень і визначати статистичні характеристики;
 • Визначення складних проблем у конкретних та непередбачених маркетингових середовищах для пошуку творчих шляхів їх вирішення;
 • Використовувати відповідні математичні та статистичні інструменти для створення нових і оригінальних рішень для бізнес-завдань;
 • Ведення фінансового обліку та складання фінансової звітності для галузевих економічних операцій;
 • Визначити та вивести коефіцієнти для оцінки результатів;
 • Ведення обліку витрат з урахуванням конкретної господарської діяльності;
 • Підготувати майстер-касовий бюджет;
 • Пошук інформації про інструменти фондового ринку;
 • Керуйте інвестиційними проектами та портфелями самостійно.

Прийняття рішень

Випускник зможе:

 • Критично аналізувати складні, іноді неповні, кількісні та якісні дані, отримані в результаті досліджень;
 • Скласти обґрунтований висновок на основі аналізу статистичної інформації, отриманої в результаті маркетингових або інших досліджень;
 • Прогнозувати продажі, ціни і т.д. на основі аналізу та інноваційного синтезу історичних статистичних даних;
 • Використовуйте актуальну інформацію для аналізу середовища та ринкових сил, оцінки конкурентів, аналізу сильних сторін, слабких сторін, можливостей та загроз (SWOT) бізнесу;
 • Проаналізувати фінансові звіти та зробити відповідні висновки про фінансовий стан фірми;
 • Зробити висновок на основі порівняння коефіцієнтів певної бізнес-одиниці з коефіцієнтами ринку і мати компетенцію аналізувати та синтезувати дані;
 • Знайти оптимальні інвестиційні рішення на основі оцінки інвестиційних проектів;
 • Самостійно аналізувати конкретний інвестиційний клімат і основні показники міжнародної торгівлі, зробити висновок про оптимальну систему обмінного курсу для конкретної країни
 • Проаналізувати бюджетні та фактичні дані та визначити причини відхилень;

Навички комунікації

Випускник зможе:

 • Представляти власні ідеї письмово, усно і за допомогою технічних засобів у вигляді презентації;
 • Опишіть методи дослідження, моделі та припущення, виходячи з переваг обраного методу;
 • Підготувати детальний письмовий звіт про посадову інструкцію з використанням сучасних технологій та представити наукову спільноту.
 • Публікувати наукові статті та статті у відповідності до стандартів та норм академічної чесності.

Навички навчання

Випускник зможе:

 • Визначати свої професійні інтереси, розуміти особливості процесу навчання, виявляти потреби у вдосконаленні знань, які дозволять йому самостійно визначати, в якому напрямку продовжувати професійний розвиток і стратегічно планувати свій навчальний процес на наступному етапі
 • Продовжуйте самостійне навчання, використовуючи професійну літературу, академічні журнали та газетні статті.

Цінності

Випускник зможе:

 • Мати ліберально-демократичні цінності, виражені по відношенню до окремих осіб і власності;
 • Розглядаються цінності, пов'язані з фізичною та інтелектуальною власністю, а також ставлення колег та партнерів до них;
 • Розглянемо питання особистої та групової відповідальності, а також ставлення членів групи до цінностей
 • Участь у процесі формування ліберальних цінностей, які будуть формувати цінності, пов'язані з повагою до приватної власності та приватних осіб
 • Розглянемо відповідальність перед суспільством і державою, що виражається в дії відповідно до закону і норм ділової етики.

Контактна особа:

Джон Дастурі: j.dastouri @ UG .edu.ge

Доктор Бахман Могімі: B.Moghimi @ UG .edu.ge

Останнє оновлення Лип 2019

Про навчальний заклад

The University of Georgia is a high-ranking, largest private educational institution located in Tbilisi, Georgia, which is member of many European educational agreements and integrated systems. The de ... Детальніше

The University of Georgia is a high-ranking, largest private educational institution located in Tbilisi, Georgia, which is member of many European educational agreements and integrated systems. The degrees are accredited worldwide especially in EU and US and has student and professor exchange programs with more than a 100 very-known universities and scientific institutions around the world. The university has a private school from kindergarten, primary and secondary school as certified Oxford schools' member and different fields from Bachelor degree, Master and PhD in different schools of Business and Economics, Technology and Engineering, Social Science, Health and Medicine and finally School of arts and humanities with almost 9000 students from Georgia and all around the world. Згорнути